23 июл 2019

Чеченская песня про Ингушей...

Ингуш iz Targima
3:52
15 КОММЕНТАРИЕВ
Caucasian Highlander Dzurdzuk
Caucasian Highlander Dzurdzuk
АЛЛАХЬ раьз хейл вой Нохчий вежарашт!
Эдельвейс М
Эдельвейс М
Ишт иллеш мар кхьи хьам дуссаддеце хьог1 ва г1алг1ай???До боли родные слова!!!
Chabaev Hasan Supyanovich
Chabaev Hasan Supyanovich
​​Оьздангал ,г1илкъ,къонхал ,доьнал,стогал,майралла, яхь, тешам, марзо и ю Нохчий вежрий йоьхь Г1алгай къонхий ,мехкарий ,Дала шай сий дойл шу тха вежарий йижарий !
Ингуш iz Targima
Ингуш iz Targima
Аллах1 раьз хилва хьун тха Бусалба Нохчи къоман Вош...
Chabaev Hasan Supyanovich
Chabaev Hasan Supyanovich
​Г1алг1ай къам мел ду дуьненчохь , Нохчий къам ​вежарий боцаш буьсар бац г1онехь а дикнехь а !
714 06
714 06
Дял ряз хал хьон са во хоз лакар
Любовь Тульникова ( доценко )
Любовь Тульникова ( доценко )
Спасибо за перевод песни на Русский язык!
Ибра ))
Ибра ))
Как песня называется?
Ингуш iz Targima
Ингуш iz Targima
Не помню...
ххх )))
ххх )))
ДАЛЛА сий долда цар,ч1ог1а хоз халхабаьлар,Огромное спасибо и тому кто создал этот ролик
Caucasian Highlander Dzurdzuk
Caucasian Highlander Dzurdzuk
АЛЛАХЬ ряз хейл хьон Вош!
Chabaev Hasan Supyanovich
Chabaev Hasan Supyanovich
Дела реза Вайна массарна а хийла ! Это я прочитал в интернете на Ингушском языке стихи и меня воодушевили эти стихи ответить Ингушам о чём думает их брат ЧЕЧЕНЕЦ !
Chabaev Hasan Supyanovich
Chabaev Hasan Supyanovich
​​Малаш-б уж – Нохчий?Нохчий-м, Дуненна, х1анз а бейза бац.Уж-м, х1анзчул т1ехьа, бовзийта беза.Цар сурт-сибат, ма-дарра гойта а дац.Могаргдий-те, ма-хиллара уж бовза?!Даьла пурмийца, дин доаржо бахкийта:Кунта, 1овда, Даьда, Дока – Нохчий.Паччахьо эздел дохадича, беттара тур увзадаьинарал Александр а – нохчий овлант1ара вар.Дадий-юрт яьккхачара, к1аьнк волаш д1авига,Академен-суртхо Петр а – нохчо ма хиннавар.Нохчо вар – ког-кулг-б1арг а эшаш т1ом баь,Шамала а къар ца вена къонах – Бейсг1ар.Нохчо вар – цун ц1и яьккхача хьакимий ч1енгашГарре ийга, Россена а кхерам тийса – Заьламха.Нохчо ма вар – куц-сибата эздий к1ант а волаш,Лоаманхой Паччахьалкхена да хержаь – Тапа.Нохчо ма вар – Йоккхача Кхеле Кавказера викал,Халкъ сердалга доалош къахьийга – Таьштамар.Нохчо веций – Дунен доалахой а цунгара 1амаш,Хьаькъал-да а, деша-говзанча а – 1абдарохьман.Нохчо веций – Европе фашизм йохаеш, Эльба-чуШий говр лувчаяь, денале б1ен-баьчча – Мовлид.Нохчо вар-кха – цхьанне а цадаьр даь т1емахо,Ийс-б1аь-ткъо моастаг1а ше вийна – Ханпаша.Нохчо вар-кха – къам Мехках даьлча а, д1ахо а,г1елалца даима къийса, цхьалха борз – Хасуха.Нохчо ва – Дунен ялхлаг1а Дакъа дохача дийнахьа,Цун кертерча хьакимашта хьалхха чувена – Руслан.Нохчо – дин-1илма а мехка-доал а ший кара хина,т1ом соцабаь, майдане «д1аэтта» – Ахьмад-Хьажа.Нохчо –Халкъа сакхетам лакхарча лаг1а т1а баьккха,хьехамча а, йоазонхойхьамсар тхьамада а – Абузар.(йоазонхой-м, наггахьара, «известни чеченски»д1аваьлча, массе къоаламхо – визза нохчо ва).Аз ца хьоаха баь, шорта ба, бовза хьакъдолаш.Ц1и ца йовза турпалаш а, дуккхаба, нохчий-м.Сибрег1а, шоай Ц1аг1а а, бехк-гунахьа доацаш:Мел вийнар-веннар, де доацашвейнар – нохчо.Нохчашта-м, шоашта тоам хетац, шойх дувца,Цудухьа боах аз, г1алг1ачо, укх тайпара ловца:Дала даькъал доахолда шо, бакъдола нохчий!Со а вахалва шун во ца гуш, нохчий-вежарий.
ххх )))
ххх )))
ХАСАН! ДАЛЛА сий долда хьа,барт цаъ болба вай ,Вайнях! Хоз илли лакхар 1а.
КОЛОЙ- К1АНТ 006
КОЛОЙ- К1АНТ 006
АЛЛАХЬУ СИЙ ДОЛДА ХЬА ДАЛЛА ИША МА БОЛБА ВАЙН ТАКИХ БРАТЬЕВ АЛЛАХЬУ БАРТ ЦА1 БОЛБА ВАЙ.

Раскадровка

Чеченская песня про Ингушей...
Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей... Видео: Чеченская песня про Ингушей...