24 июл 2019

DJI osmo pocket Мигдаль-Ха-Эмек зима מגדל העמק בחורף

6:46