Хиквор мусиқиӯт байдиш

Спо Хик хыйҷон - Махфират цы Зунгӯн: "Дар гушаи танҳоӣ"

Спо Хик хыйҷон - Махфират цы Зунгӯн: "Дар гушаи танҳоӣ"

Длительность: 3:48
☪Khujamov ☝☝ ☝☝ N D🌙🌙(official pag)
24 июл 2019
Таманнои Шакармамад. Ё Имом, бахщищ ту мар (Мрғов-Мурғоб, 2017)

Таманнои Шакармамад. Ё Имом, бахщищ ту мар (Мрғов-Мурғоб, 2017)

Длительность: 3:58
Админы Группы☛ ♛Sak Xik Mrdym♛
24 июл 2019
Пирмамади Кихнӣ. Доим дым жы гиш ти сыдо, эй гыл

Пирмамади Кихнӣ. Доим дым жы гиш ти сыдо, эй гыл

Длительность: 30:56
Зафар одинамамадов
24 июл 2019
Лол Азизхон. "Ай ёрҷон, мӯрӯч, ки даргили тавӯм" (2-ым қисм) Группа: Sak Xik Mrdym

Лол Азизхон. "Ай ёрҷон, мӯрӯч, ки даргили тавӯм" (2-ым қисм) Группа: Sak Xik Mrdym

Длительность: 14:18
Админы Группы☛ ♛Sak Xik Mrdym♛
23 июл 2019