Chow Yun Fat Collection

1986 Dream Lovers 1986 - Mộng Chung Nhân (Châu Nhuận Phát) (SubViet)

1986 Dream Lovers 1986 - Mộng Chung Nhân (Châu Nhuận Phát) (SubViet)

Длительность: 1:34:59
hai tran
24 июл 2019
1988 Tiger on Beat 1988 - Long Hổ Cớm (Châu Nhuận Phát) (Chines)

1988 Tiger on Beat 1988 - Long Hổ Cớm (Châu Nhuận Phát) (Chines)

Длительность: 1:32:48
hai tran
24 июл 2019
1989 A Better Tomorrow 3 1989 - Anh Hùng Bản Sắc 3 (Chau Nhuan Phat) (USLT)

1989 A Better Tomorrow 3 1989 - Anh Hùng Bản Sắc 3 (Chau Nhuan Phat) (USLT)

Длительность: 1:59:02
hai tran
24 июл 2019
1987 A Better Tomorrow 2 1987 - Anh Hung Ban Sac 2 (Chau Nhuan Phat) (USLT)

1987 A Better Tomorrow 2 1987 - Anh Hung Ban Sac 2 (Chau Nhuan Phat) (USLT)

Длительность: 1:43:47
hai tran
24 июл 2019
1986 The Seventh Curse 1986 (Châu Nhuận Phát , Trương Mạn Ngọc) (SubViet) 18+

1986 The Seventh Curse 1986 (Châu Nhuận Phát , Trương Mạn Ngọc) (SubViet) 18+

Длительность: 1:17:32
hai tran
24 июл 2019
1986 The Lunatics 1986 - Câu Chuyện Người Khùng (Châu Nhuận Phát) (USLT)

1986 The Lunatics 1986 - Câu Chuyện Người Khùng (Châu Nhuận Phát) (USLT)

Длительность: 1:31:53
hai tran
24 июл 2019
1985 Women 1985.Chinese.1080p WEB-DL DD2.0 x264 (Chow Yun Fat)

1985 Women 1985.Chinese.1080p WEB-DL DD2.0 x264 (Chow Yun Fat)

Длительность: 1:30:23
hai tran
24 июл 2019
1983 The Bund 1983.Chinese.720p.DTV.DD2.0 x264-CCTV (Chow Yun Fat)

1983 The Bund 1983.Chinese.720p.DTV.DD2.0 x264-CCTV (Chow Yun Fat)

Длительность: 1:42:35
hai tran
24 июл 2019
1984 The Occupant 1984.Chinese.1080p.WEB-DL.DD2.0 x264 (Chow Yun Fat)

1984 The Occupant 1984.Chinese.1080p.WEB-DL.DD2.0 x264 (Chow Yun Fat)

Длительность: 1:36:06
hai tran
24 июл 2019